Veg Tech bygger eget anlegg for å fremstille biokull

Nyhet!
Veg Tech bygger eget anlegg for fremstilling av biokull i Vislanda, Sverige.
Biokull anvendes blandt annet som jordforbedringsmateriale og gir miljømessige fordeler som mindre næringslekasje, forbedret vannlagring og økt lagring av karbondioksid, egenskaper som er utrolig viktige når man blandt annet skal skape grønne, urbane miljøer.
Dette er en satsning for klima og fremtidens vegetasjonsløsninger!

Du kan lese hele artikkelen på Vec Techs egne nettsider her!