En del av Veg Tech AB – Grønne løsninger som varer

Vedlikehold av sedum

Vedlikehold

Alle grønne planter bør skjøtsles for å holde seg flotte. Det gjelder også for sedum på tak eller mark.
Vi anbefaler kunder å tegne en skjøtselsavtale med Blomstertak, eller å utarbeide en plan for egen skjøtsel om en ønsker det.

En forutsetning for å få et flott sedumtak er at taket må være konstruert med fall. Da vil det ikke bli stående vann på noen deler av det.
Hvis det er vanndammer på taket, må disse områdene bygges opp med ekstra drenering. Sedumplantene dør når blir stående i vann.

Husk at sedum er flott å se på, men ikke noe bruksområde. Vi har løsninger for å etablere gangarealer på et sedumdekke om det er ønskelig.

Trenger du å måke snø av taket, lar du det være igjen 5-10 snø, slik at en ikke spar helt ned til plantene.

Ugress

På solrike sedumdekker vil ugress dø av seg selv på grunn av uttørking i solrike perioder.

På skyggefulle områder derimot vil ugress lettere kunne etablere seg på grunn av fuktighet.
Det lønner seg da å luke bort uønsket vegetasjon for å gi sedumplantene bedre vekstvilkår.
Det gjelder spesielt flerårige planter som gress. På områder hvor ugress vokser opp igjen bør en derfor også være forsiktig med å gjødsle.
Det kan også hende at selve konstruksjonen som plantene vokser i bør ombygges for å skape tørrere vekstforhold.

Vanning kan være aktuelt i de første 1-2 årene eller under lange tørkeperioder, men det vil også føre til at det blir mer ugress.
Sørvendte tak, og da spesielt skråtak, anbefaler vi å vanne ved langvarige tørkeperioder. Vi kan levere dryppvanningsløsning til takene på forespørsel.

 

Gjødsling

For å sikre god tilvekst er gjødsling spesielt viktig de første 2-3 årene. Været har endret seg og vi anbefaler å gjødsle og vanne sedumdekket på våren for en god start. Uten tilført næring blir plantene mindre og får færre blomster.
Det kan også være nødvendig å gjødsle igjen i juli hvis sedummen ikke har blitt frodig.
Etter det kan man på mange tak gå over til gjødsling annen hvert år hvis taket holder seg fint.
Etter 15. august skal det ikke gjødsles.

Bruk klorfattig gjødsel.
Anbefalt gjødselmengde er 30g/m² pr. år. Mengden bør fordeles likt på to omganger for å få en jevnere fordelt gjødsling på hele taket.
Det holder som regel å ha gjødselen i en boks og spre den ut med hånden.
Gjødsler en for mye kan plantene bli for store, noe som medfører at de velter over til siden, mugner og dør.

Hoved-gjødsling skjer på våren. Tråkker man på plantene når de er frosne så knekker og dør de. Det må derfor være frostfritt.
Det er viktig å bruke klorfattig gjødsel slik at plantene ikke blir «brent» av gjødselen. Da kan det gjødsles uavhengig av værforhold.
Det mest effektive er en 50/50 blanding av vanlig, klorfattig og langtidsvirkende fullgjødsel. Kan kjøpes på alle hagesentre.
Vi kan også levere gjødsel om det er ønskelig.

Tak med Oslomix-sedum må gjødsles hvert år. Hvis plantene har lite vekst anbefaler vi en ekstra gjødsling midtsommers.

Skjøtselsavtale

Blomstertak tilbyr skjøtselskontrakter hvor vi tar oss av alt stell av sedumtaket, utenom vanning. Kunden har da en plantegaranti så lenge skjøtselsavtalen er aktiv.

Har du spørsmål om vedlikehold?
Ta kontakt med oss her: SALG