Vegetasjon for vannmiljø

Våre produkter for vannmiljø gir deg varige løsninger av høy kvalitet.

Blomstertak tilbyr flere smarte produkter for etablering i ulike vannmiljøer og regnbed.
Vi har pluggplanter, fuktengmatter, vannliljer, strandmatter, strandruller og flyteøyer.

Bruksområder for produkter i vannmiljø

  • Erosjonsbeskyttelse for å skjerme utsatte strandpartier fra bølgepåvirkning og strømmende vann
  • Naturlig rensing av forurenset vann
  • Skaper biologisk balanse i ulike type dammer
  • Minsker risiko for algevekst
  • Prydvegetasjon i hage- og parkdammer