Vannmiljø med riktig vegetasjon

Ta vare på vann, på bekker og dammer – og anlegg gjerne kunstige dammer med riktig vegetasjon.

Våre produkter skaper biologisk balanse og minsker risiko for algevekst.

Les mer om vannmiljø i denne artikkelen, og ta gjerne kontakt for en prat om akkurat ditt prosjekt!