Tips om tilskuddsordninger i Oslo

Oslo kommune ønsker å oppmuntre til urbant landbruk.
Urbant landbruk er en del av kommunens satsing på miljø, klima, folkehelse, møteplasser, integrering, brukermedvirkning og entreprenørskap.
Dette er musikk i våre ører – og vi håper det kommer flere slike ordninger i hele Norge fremover!
Et urbant landbruk kan skje i bakgårder, på tak, i hagen, på vegger og i grønne felles arealer.

Blomstertak kan bistå med et stort utvalg produkter som tilfredstiller kravene; planter, plantekasser og oppbygging av takhager med hjem for pollinerende insekter.

Les mer om tilskuddsordninger her:

TILSKUDD TIL URBANT LANDBRUK (Frist 25. januar 2019)

GRØNNE MIDLER    (Bydelene i Oslo)

Finn inspirasjon hos andre, som denne flotte takhagen som fikk støtte av Bydel Sagene!

SAGENE TAKHAGE: De frivillige som har vært med på å få realisert hagen, fikk æren av å innvie den. Foto: Janina Lauritsen

 

Sittebenker og grillplasser for beboere i Norrkøping, Sverige. Foto: Veg Tech AB