Terreng

Mange ønsker sedum på mur, i en rundkjøring eller veirabatt, her får du vite det du trenger for å anlegge dette. 

Vi har også prefabrikerte engmatter til bruk på bakke. Spar tid og få ferdig resultat fra dag 1.

Vi har også flotte produkter som gress- og grusarmering, kokosnett, vekstskjermer og trykkfaste dreneringsplater.