Takhager

Våre takhager gir deg varige løsninger med hensyn til brukervennlighet, bærekraft og overvannshåndtering

En vakker og funksjonell takterrasse er basert på en trygg struktur med rotbeskyttelse og riktig drenering, samt et gjennomtenkt plantedekke med riktig plantevalg.

En gårdsplass eller takterrasse kan ikke helt erstatte et
naturlig grønt område på bakkenivå. Men med god planlegging kan grønne miljøer skapes og bidra til rekreasjon, biologisk mangfold og naturlig overvannshåndtering.

Det er viktig å se på betingelsene for hvert byggeprosjekt for å skape en brukervennlig og bærekraftig løsning. I solfylte og vindutsatte steder er planter som finnes naturlig i utsatte miljøer best egnet. På skyggefulle overflater bør du i stedet investere i planter som trives i dette miljøet.

Produktfordeler

  • Velprøvde produkter og riktig oppbygning gir et bærekraftig resultat.
  • Redusert avrenning som forsinker overvann naturlig
  • Grønne uteområder – har en positiv innvirkning på helsen vår
  • Fremmer biologisk mangfold
  • Eget utvalg av arter gir mulighet for selvdesignet overflate
  • En grønn investering øker verdien av eiendommen

Oppbygning

Gress- og engmatter
Det her er en av de vanligste oppbygninger når planter benyttes på tak.

1. Takjord 150 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-2 lag)
3. ND 220 – drenering
4. Rotsperre 80

Uppbyggnad Bjälklag gräs och äng

Staudematter
Denne oppbygningen dekker et bredt utvalg. Andre forutsetninger, som staudetyper og område, vil avgjøre den riktige oppbygningen.

1. Takjord 200 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-2 skiver)
3. ND 220 – drenering
4. Rotsperre 80

Uppbyggnad av perennmattor på tak

Mindre busker
Forutsetninger, som plantevalg og område, vil avgjøre den riktige oppbygningen.

1. Takjord 250 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-3 skiver)
3. ND 220 – drenering
4. Rotsperre 80

Uppbyggnad för buskar på tak
 
 

Harde overflater og trafikkmiljø
Dreneringslagret ND benyttes feks på brannveier mm. Finnes modeller for ulik belastning.

1. Feks steinsetting
2. Sand/Stein/Glasopor
3. ND 220 (personlast) ND 620 (biltrafikk) ND 620hd (tung trafikk)

Uppbyggnad för hårdgjorda ytor

Taksluk
Oppbygning rundt taksluk

1. Takjord 200 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-2 skiver)
3. ND 220 – drenering
4. Rotsperre 80

Uppbyggnad anslutning vid takbrunnar

Avgrensning mellom ulike materialer
Oppbygning når feks Gardliner deler ulika materiell på taket.

1. Takjord 200 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-2 skiver)
3. ND 220 – drenering
4. Rotsperre 80

Uppbyggnad på bjälklag rabattstöd

 

LAST NED

Katalog Takhager