Sommerokvartalet

sedumtak og blomstereng
Foto: Bygg.no

Hotellet Sommerro inviterer nå til art deco-luksus på Solli Plass i Oslo. I tillegg til et totalrehabilitert hotell uten sidestykke i Norge, består milliardprosjektet Sommerrokvartalet av parkområder, restauranter og boliger utviklet etter alle kunstens regler. Vi har levert både sedum og eng.
Vi takker Hent AS for tilliten.

Les mer på bygg.no