Vedlikehold (skjøtsel) av grønne tak

Alle grønne tak trenger skjøtsel. Før du skaffer deg et grønt tak, må du gjøre deg kjent med hvordan det skal stelles.
Last ned våre anvisninger og før opp aktivitetene i egen protokoll. 

Regelmessig omsorg gir gode forhold for en frodig og tett vegetasjon, rikere blomstring og lang levetid.
Planter er organiske, man får derfor nyanser gjennom sesongen basert på årets klima.

Vanning i tørkeperioder

Når det er tørkeperioder er det nødvendig å vanne de grønne takene for at de skal opprettholde god vekst og blomstring. Gjennomvann minst 1 gang i uken, gjerne mer. 

Når det er gjennomvannet vil vannet renne ned i takrennene. 

En tommelfinger regel for å vite når det er tørke er når skogbrannfare varsles!

 

sedumtak grønne tak

 

Stell av sedumtaket

Sedum krever lite vedlikehold, men det er viktig å følge med på taket de første årene for å sikre en god etablering.

Hvis sedummen er utsatt for tørke over tid vil flere planter dø ut og taket vil se stusselig ut.
Det betyr ikke at taket er dødt, men vanning og gjødsling vil kunne få det i gang igjen.

Vi har god erfaring med at våre matter henter seg godt inn etter tørkeperioder, så ta kontakt om du er usikker på hva du bør gjøre med sedumtaket ditt om dette er tilfelle.
Årlig tilsyn er viktig og vi tilbyr slike avtaler eller du kan selv benytte denne veiledningen med protokoll:

Sedumtak skjøtselsanvisning med protokoll

Artenes blomstring og utseende kommer til å variere basert på ytre påvirkning som klima, vind og nedbør.

Last ned

Skjøtsel Grønn vaier
Sedumtak skjøtselsanvisning med protokoll
Skjøtsel Hydropack
Tørreng Drift og skjøtselsanvisning