En del av Veg Tech AB – Grønne løsninger som varer

Skjøtsel

Blomstertak tilbyr skjøtselskontrakter for våre bedriftskunder. En avtale hvor vi tar oss av alt stell av sedumtaket, utenom vanning. Kunden har da en plantegaranti så lenge skjøtselsavtalen er aktiv.

Ta kontakt med en av våre selgere for å høre mer om disse avtalene.

Ønsker du å vedlikeholde ditt sedumtak selv, eller er privatperson, les her:
Vedlikehold

OBS!
Gjødsle sedumtaket ekstra!
Etter en særdeles tørr ekstrem-vår trenger sedumtakene nå dobbel mengde med gjødsel! 
Gjødsle (vann ved behov) med 60gr/m² nå i Mai og gjenta med vanlig mengde 30gr/m² i Juni.

 

Artenes blomstring og utseende kommer til å variere basert på ytre påvirkning som klima, vind og nedbør.

LAST NED

Skjøtsel Grønn vaier
Skjøtsel Sedumtak
Skjøtsel Hydropack
Skjøtsel Tørreng Tak