En del av Veg Tech AB – Grønne løsninger som varer

Sedumtak fra Blomstertak

Våre sedumtak gir deg varige løsninger med lave vedlikeholdskostnader.

Sedummattene Blomstertak leverer er fra egen produksjon i Østfold eller fra medeier og leverandør Veg Tech AB
Veg Tech er nordens største produsent og vi har over 30 års erfaring med grønne tak og prefabrikerte matter.

Vår kompetanse er på plass slik at dine utfordringer blir ivaretatt på best mulig måte.

  • Egen norsk produksjon med biokull.
  • Våre sedummatter inneholder biokull.
  • Vindsikker oppbygning med Xeroflor®. Sikrer luftgjennomslipp og forhindrer luftsug. Denne kvaliteten lar mattene ligge stabilt på taket.
  • Robuste matter. Alle våre sedummatter har hatt minst en overvintring slik at det finnes en frø-bank i mattene.
  • Minimal vekt og byggehøyde.
  • Branngodkjent i henhold til Broof(t2).
  • Erosjonsbeskyttet vekstsjikt.
  • Egne erfarne montører.

Oppbygning

Veg Tech XMS Mose-Sedum 2-27°

Anbefalt takhelning 2-27°
Uppbyggnad sedumtak
Vekt vannmettet: 50 kg/m²
Vannlagrende kapasitet: 20 l/m²
Byggehøyde : 40 mm

1. 30 mm Veg Techs mose-sedummatte
2. 10 mm VT-filt

VT-filt har en vannmagasinerende funksjon. Produseres av gjenbrukte tekstilfibre.

Vannlagringsevne ca 20-22 l/m² avhengig av takhelning. Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.

 


 Veg Tech XMS moss-sedum 0-4°
Anbefalt takhelning 0-4°

Uppbyggnad sedumtak

Vekt vannmettet: 50 kg/m²
Vannlagrende kapasitet: 20 l/m²
Byggehøyde : 55 mm

1. 30 mm Veg Techs mose-sedummatte
2. 25 mm ND 5+1

 

Nophadrain 5+1 har en drenerende og vannmagasinerende funksjon.

Riktig valg av dreneringsprodukt er like viktig som selve sedummatten i områder med mye nedbør.
Nophadrain 5+1 har en pålimt filt for å hindre at jord ikke havner i de vannlagrende koppene.
Under er det pålimt en film som beskytter taket. Drensmattene leder ca. 2,14 liter vann i sekundet pr. meter
mot sluk. Det sørger for at plantene trives i regntunge perioder.
Legges med den svarte filtsiden opp.

Vannlagringsevne: ca 18-20 liter/m².
Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.

 
 

Veg Tech XMS moss-sedum 0-27°
Anbefalt takhelning 2-27°
Sedumtak
Vekt vannmettet: 50 kg/m²
Vannlagrende kapasitet: 20 l/m²
Byggehøyde : 57 mm


1. 30 mm Veg Techs mose-sedummatte
2. 10 mm VT-filt
3. 17 mm XD

VT-filt har en vannmagasinerende funksjon. Produseres av gjenbrukte tekstilfibre.

Vannlagringsevne ca 20-22 l/m² avhengig av takhelning. Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.


XD
 er oppbygd av et løkkenett av polyamid og har en drenerende funksjon. Kombineres med VT-filt og benyttes f.eks. ved sluk, vannrenner og lange takflater.

Vannlagringsevne 20 l/m² avhengig av takhelning. Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.