Sedumtak

Sedummatter for grønne, levende tak.

Sedummattene Blomstertak leverer er fraegen produksjon i Østfold eller fra medeier og leverandør Veg Tech AB
Veg Tech er nordens største produsent og tilsammen har vi over 35 års erfaring.
Fra 2020 har vi også leveringsklar norsk produksjon av sedummatter. Disse mattene har samme kvalitet og oppbygning som de fra Veg Tech.

  • Nordisk og norsk produksjon
  • Vindsikker oppbygning
  • Robuste matter
  • Minimal vekt og byggehøyde
  • Branngodkjent i henhold til Broof(t2)
  • Erosjonsbeskyttet vekstsjikt
  • Egne erfarne montører

Alle våre sedummatter har hatt minst en overvintring slik at det finnes en frø-bank i mattene.
Dette bidrar til  robuste matter som er tilpasset et nordisk klima.
Matten holdes sammen av en sterk fiberduk med et integrert, tredimensjonalt armeringsnett.
Derfor er de krympefrie og langtidsstabile.

Vår mest populære matte er Veg Techs mose-sedummatte.
Vegatasjonen består av tørke tolerante moser og 7 forskjellige sedumarter fordelt på 12 sorter.

Vi har også matter uten sibir- og gravbergknapp – arter som står på fremmedartslisten til noen kommuner.

Sedumtak lagt på Rommen Skole i 2009. Taket er lagt av vår samarbeidspartner og medeier Veg Tech.

 

 

Oppbygning av sedumtak

 

 

Flate tak
Takflater med lite fall.
1. 30 mm Xeroflor Mose-Sedum
2. 25 mm Nophadrain 5+1
3. Tettesjikt

Nophadrain 5+1 har en drenerende og vannmagasinerende funksjon.

Riktig valg av dreneringsprodukt er like viktig som selve sedummatten i områder med mye nedbør.
Nophadrain 5+1 har en pålimt filt for å hindre at jord ikke havner i de vannlagrende koppene.
Under er det pålimt en film som beskytter taket. Drensmattene leder ca. 2,14 liter vann i sekundet pr. meter
mot sluk. Det sørger for at plantene trives i regntunge perioder.
Legges med den svarte filtsiden opp.

Vannlagringsevne: ca 18-20 liter/m².
Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.


 

Skråtak
Takflater med fall.
1. 30 mm Xeroflor Mose-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. Tettesjikt

VT-filt har en vannmagasinerende funksjon. Produseres av gjenbrukte tekstilfibre.

Vannlagringsevne ca 20-22 l/m² avhengig av takhelning. Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.


 

Flate og skråtak – Ekstra drenering
Takflater med fall 0-27°
1. 30 mm Xeroflor Mose-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. 15 mm XD
4. Tettesjikt

XD er oppbygd av et løkkenett av polyamid og har en drenerende funksjon. Kombineres med VT-filt og benyttes f.eks. ved sluk, vannrenner og lange takflater.

Vannlagringsevne 20 l/m² avhengig av takhelning. Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.