Sedumtak fra Blomstertak

Blomstertak BREEAM sedummatter med biokull gir deg varige løsninger med lave vedlikeholdskostnader.

Sedummatter levert fra Blomstertak er fra egen produksjon i Østfold eller fra medeier og leverandør Veg Tech AB
Veg Tech er nordens største produsent og vi har over 30 års erfaring med grønne tak og prefabrikerte matter.

Vår kompetanse er på plass slik at dine utfordringer blir ivaretatt på best mulig måte.

  • Egen norsk produksjon.
  • Våre sedummatter inneholder biokull.
  • Vindsikker oppbygning med Xeroflor®. Sikrer luftgjennomslipp og forhindrer luftsug. Denne kvaliteten lar mattene ligge stabilt på taket.
  • Robuste matter. Alle våre sedummatter har hatt minst en overvintring slik at det finnes en frø-bank i mattene.
  • Minimal vekt og byggehøyde.
  • Branngodkjent i henhold til Broof(t2).
  • Erosjonsbeskyttet vekstsjikt.
  • Egne erfarne montører.
  • Tilpassede oppbygninger etter kundens behov.

Enkle oppbygninger

Blomstertak sedumsystem 01

Anbefalt takhelning 4-27°
Uppbyggnad sedumtak
Vekt vannmettet: 50 kg/m²
Vannlagrende kapasitet: 20 l/m²
Byggehøyde : 40 mm

1. 30 mm Blomstertak sedummatte
2. 10 mm VT-filt

VT-filt har en vannmagasinerende funksjon. Produseres av gjenbrukte tekstilfibre.

Vannlagringsevne ca 20-22 l/m² avhengig av takhelning. Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.

 


Blomstertak sedumsystem 08
Anbefalt takhelning 0-4°

Uppbyggnad sedumtak

Vekt vannmettet: 50 kg/m²
Vannlagrende kapasitet: 20 l/m²
Byggehøyde : 55 mm

1. 30 mm Blomstertak sedummatte
2. 27,5 mm ND 5+1

 

Nophadrain 5+1 har en drenerende og vannmagasinerende funksjon.

Riktig valg av dreneringsprodukt er like viktig som selve sedummatten i områder med mye nedbør.
Nophadrain 5+1 har en pålimt filt for å hindre at jord ikke havner i de vannlagrende koppene.
Under er det pålimt en film som beskytter taket. Drensmattene leder ca. 2,14 liter vann i sekundet pr. meter
mot sluk. Det sørger for at plantene trives i regntunge perioder.
Legges med den svarte filtsiden opp.

Vannlagringsevne: ca 18-20 liter/m².
Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.