En del av Veg Tech AB – Grønne løsninger som varer

Sedummatter

Vi tilbyr produkter med høy kvalitet slik at løsningene varer lenge og gir minimalt med vedlikehold.

Vi har de eneste mattene på markedet med Xeroflor – et integrert, rivesterkt armeringsnett.
Dette gjør sedummattene veldig robuste, krympefrie og langtidsstabile.

Vi har 30 års erfaring med sedummatter.
Kompetansen er på plass slik at dine utfordringer blir ivaretatt på best mulig måte.
Vi tilpasser løsningene slik at du får et smartere, bedre og kostnadseffekt produkt.

sedumtak
Oslomiks Sedummatter

Alle våre sedummatter har hatt minst en overvintring slik at det finnes en frø-bank i mattene.
Dette bidrar til holdbare matter som er tilpasset et nordisk klima.

Matten holdes sammen av en sterk fiberduk med et integrert, tredimensjonalt armeringsnett.
Derfor er de krympefrie og langtidsstabile.

Sedummattene Blomstertak leverer er enten fra hovedeier og leverandør Veg Tech AB  eller fra vår egen norske produksjon.
Vår norske produksjon av sedummatter er lik de mattene vi tidligere har levert fra Sverige.
Veg Tech er nordens største produsent og produsert sedummatter i over 30 år.

Standard sedummatter

Våre sedummatter

Vi har to forskjellige sedummatter, så hør med oss hvilken matte som kan passe for ditt prosjekt og område.
Våre matter er av ekstra god kvalitet.
I noen områder kan man kun legge Oslomiks og ikke Standard. Vi hjelper deg med riktig valg.
Man kan ikke bestille bestemte farger på mattene.

Oslomiks:
En flott matte som inneholder 5-7 arter. Fargene spiller i grønt og mørkerødt, med gule og hvite blomster på sommeren. Utseende er dynamisk og endrer seg etter alder, vær, sesong og lokasjon.

Standard:
En frodig matte som inneholder 9-12 arter. Fargene spiller i grønt og mørkerødt, med gule, rosa og hvite blomster på sommeren. Utseende er dynamisk og endrer seg etter alder vær, sesong og lokasjon.

For årets arter, be om å få til sendt gjeldende artsliste.

Xeroflor Sedummatte Oslomiks eller Standard er begge bygget opp av Xerodren løkkenett, fiberduk, Veg Tech standard takjord og de tørketålige, lavtvoksende plantene.
Xeroflor®er et registrert varemerke brukt i vegetasjonsmatter som VegTech AB produserer i Sverige for bruk i Skandinavia. Produktene beskyttes av Europapatent.

Noen av artene som finnes i våre matter:

Høstbergknapp
Smaragdfetblad
grønnetak sedumtak 1
Høstbergknapp
Høstbergknapp
Coral Carpet