Sedummatter

Vi tilbyr produkter med høy kvalitet slik at løsningene varer lenge og gir minimalt med vedlikehold.

Vi har de eneste sedummattene på markedet med et integrert, rivesterkt armeringsnett.
Dette gjør sedummattene veldig robuste, krympefrie og langtidsstabile.

  • Egen norsk produksjon dyrket med biokull.
  • Over 30 års erfaring.
  • Vindsikker oppbygning som sikrer luftgjennomslipp og forhindrer luftsug.
  • Krympefrie og langtidsstabile.
  • Minimal vekt og byggehøyde.
  • Branngodkjent i henhold til Broof(t2).
  • Erosjonsbeskyttet vekstsjikt.

Kompetansen er på plass slik at dine utfordringer blir ivaretatt på best mulig måte.
Vi tilpasser løsningene slik at du får et smartere, bedre og kostnadseffekt produkt.

sedummatter
Oslomiks Sedummatter

Sedummatter levert fra Blomstertak er enten fra hovedeier og leverandør Veg Tech AB  eller fra vår egen norske produksjon.
Vår norske produksjon av sedummatter er lik de mattene vi tidligere har levert fra Sverige.
Veg Tech er nordens største produsent og produsert sedummatter i over 30 år.

Les om sedumtak her.