Sedummatter med biokull

Ønsker du å bidra til at klimaendringene bremses?

Vi i Blomstertak og Veg Tech jobber stadig med nye løsninger og forbedringer for å fremme det grønne skiftet.
Vi gleder oss over at det finnes nye måter å komme nærme en av våre grunnverdier; respekt for miljøet og de kommende generasjonene.
Vi jobber for holdbare løsninger i hva vi gjør og hvordan vi gjør det.

Vi er enda noen skritt nærmere med biokull i sortimentet!

Hva er biokull?
Biokull er et organisk stoff rikt på kull og mineraler dannet ved pyrolyse av organiske rester i en nøye kontrollert produksjonsprosess og brukt som et klimapositiv jordforbedringsmiddel.
Vår med-eier Veg Tech var først ut i Norden med å dyrke sedummatter med biokull.
Et par år med testing har gitt fine resultater og i 2020 ble hele produksjonen tilsatt biokull. Det betyr også at vår norske produksjon også dyrkes med  biokull.

Allerede fra 2021 kan vi dermed tilby sedummatter med biokull.

Hva betyr det for deg at sedummattene inneholder biokull?


    • Minsker CO² utslipp.

    • Mindre skjøtselskostnader da sedummattene får økt jordforbedring og mindre næringslekkasje.


Vi er entusiastiske og ser frem til denne reisen, som både sparer kundene våre for kostnader og i tillegg gjør verden enda mer grønn og levende!