Sedumkassetter Oslomix

Våre sedumtak gir deg varige løsninger med lave vedlikeholdskostnader.

Sedumkassetten legges direkte ut på takmembranen, opp mot hverandre, og gir umiddelbart et ferdigetablert grønt tak.

Det er viktig at sedumkassettene legges kant-i-kant og ikke overlapper hverandre når de monteres.

Sedumkassettene kan brukes på tak med helling fra 0-15° og er ideelle på tak som kun tåler en begrenset vekt og hvor det samtidig er ønskelig med høy artsvariasjon.
Brettene er produsert av resirkulert PET-plast som er svært motstandsdyktig mot varme- og kuldepåvirkning.
Sedumkassettene inneholder alle de komponentene som et omfattende grønt tak behøver – samlet i ett produkt.
Drenering og vannreservoar, et spesielt lettvektsjordsubstrat og et ferdig dekke med sedumplanter.
Den ekstensive takvegetasjonen er ikke egnet til opphold og aktiv bruk, men sedumplantene tåler ferdsel i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.

Hvis kassetten deles bør man legge et lag med VT-filt under denne kassetten.

Spesifikasjoner:

Benyttes på tak med helning 0-15 grader
Teknisk bygghøyde: 60 mm
Lengde: 600 mm
Bredde: 400 mm
Vannmettet vekt: 50 kg/m2

Artenes blomstring og utseende kommer til å variere basert på ytre påvirkning som klima, vind og nedbør.

Vårtips: Gjødsle sedumtaket!

Produktblad Sedumkassett