Sedum på mur

Sedum på mur er lett å legge og man får en tett vegetasjon allerede første dagen.
Sedummattene man bruker her er de samme mattene som legges på tak.

Det er viktig å forberede et jevnt og drenerende underlag der sedum skal legges på mur.
For legge anvisning og viktige råd, last ned Veg Techs brosjyre om vegetasjon i trafikkområder Her: Vegetasjon i trafkkmiljø, på mur og rundkjøringer.
Delen om mur finner du på siste side.