Sedum på mark

Veg Techs ferdige matter med sedum er lette å legge og man får en tett vegetasjonsflate fra første dag. Sedummattene er av samme art som de vi bruker på tak.

Man må anlegge et veldrenert underlag for å unngå fremtidig etablering av ugress. Det er også en fordel om flaten heller svakt for å sikre en god avrenning og drenering av overskuddsvann.

Sedum er fint i rundeller/rundkjøringer, på steinmur eller på bakken.

Les vår monteringsanvisning her for mer viktig informasjon: Blomstertak_Montering_SedumMark_2019

Området bør også være solrikt, og ikke dekkes av andre trær eller planter.