Vi har flotte og frodige sedum matter av god kvalitet fra Veg Tech

Sedummattene Blomstertak leverer er fra medeier og leverandør Veg Tech.  Nordens største produsent med 30 års erfaring i nordisk klima.
Mattene er robuste og av god kvalitet. De er krympefrie og langstidsstabile.

Alle våre sedummatter har hatt minst en overvintring slik at det finnes en frø-bank i mattene. Dette bidrar til ekstra robuste matter som er klimatilpasset et nordisk vinterklima.

Vegtech har produsert sedummatter i over 20 år – stabil produksjon med jevn kvalitet. Vi kjøper ikke inn fra forskjellige produsenter, så du vet hva du får hver gang.

Med lokalt lager er vi leveringsdyktige for store og små leveranser. Ta kontakt for en samtale om sedum!

sedum19