Sedum i terreng

Sedum i terreng.

Mange ønsker sedum i en skråning eller på bakke, og det kan bli utrolig flott!
Man må påberegne litt mer stell og tilsyn enn ved et sedumtak, da mattene er mer utsatt for etablering av ugress når det ligger på bakke.
Dette må lukes bort når det dukker opp.

På solrike sedummatter vil ugress dø av seg selv på grunn av uttørking i tørre perioder.
På skyggefulle områder vil ugress lettere kunne etablere seg på grunn av mer fuktighet.
Det lønner seg da å luke bort uønsket vegetasjon for å gi sedumplantene bedre vekstvilkår.
Det gjelder spesielt flerårige planter som gress. På områder hvor ugress vokser opp igjen bør en derfor også være forsiktig med å gjødsle.
Det kan også hende at selve konstruksjonen som plantene vokser i bør ombygges for å skape tørrere vekstforhold.

Les vår monteringsveileder her: https://www.blomstertak.no/wp-content/uploads/2019/05/Blomstertak_Montering_SedumMark_2019.pdf

Sedum kan også legges på mur, i rundkjøringer og i plantekasser.

Vi bruker samme sedummatte i terreng som på tak.

I vår nettbutikk finner du priser og du kan bestille direkte. Vi vil ta kontakt for levering av varene.
Du kan hente her hos oss i Ås, men vi har ikke åpningstider eller showrom, så avtaler må gjøres før du ankommer.

Ved transport av varer til deg, er det viktig at du har lest våre leveringsvilkår på forhånd.

Lykke til med prosjektet ditt, og har du flere spørsmål tar du kontakt her.