Naturtak

Hva er Naturtak?

Naturtak gir et mer viltvoksende preg enn sedum.

Til naturtak leverer vi engmatter eller i kassetter for tak.
Disse inneholder et 20-talls arter av gress, blomster og sedum. Det gir et rikt biologisk mangfold og leveområder for fugler og insekter.

Oppbygging
Naturtak krever en oppbygning med trykkfaste dreneringsplater, vannlagringsmatter, minimum 40 mm jordsubstrat og engmatte. De har en tyngre oppbygging enn sedumtak, men er betydelig lavere og lettere enn et tradisjonelt torvtak.

Vekten muliggjør større vannmagasinering, men det kreves dermed også et tak med større bærekraft (95-130kg/m2).

For spesielle behov er det også mulig å spesialbestille matter. Kontakt oss ved spørsmål.

Fordeler med Naturtak

  • Rask etablering
  • Vannmagasinering
  • Moderat skjøtselsbehov
  • Et rikt biologisk mangfold
  • Frodig tak dagen etter at montering er avsluttet
  • Lang sesong for montering

 

naturtak blomster sedumtak