Mosetak | Unike grønne tak

Mosetak - et spennende og rustikt uttrykk på taket.

Blomstertak AS leverer en rekke forskjellige grønne tak. Levende mosetak er nå et av dem.
Vi får våre mose/lav blanding fra Island. Artene finnes også vilt her i Norge.
Dette er et 100% naturprodukt, etablert gjennom suksessiv revegetering.

Les om et av våre mosetak her:
Ullern Flerbrukshall - Sedumtak fra Blomstertak AS

Artenes blomstring og utseende kommer til å variere basert på ytre påvirkning som klima, vind og nedbør.

LAST NED

Mose_infoark