Ullern Flerbrukshall

Dette er det aller første taket Blomstertak har lagt med naturmose! Et veldig spennende prosjekt, som vi takker Kruse Smith Entreprenør AS for, samt et godt samarbeid og gjennomføring av prosjektet.

Mose- og lavtaket fra Blomstertak AS består av vannlagrende filt og naturmose.
Dette er et 100% naturprodukt skjært direkte fra bakken. Mattene er etablert gjennom suksessiv revegetering. Mose- og lavblandingen vokser på et naturlig drenerende underlag av lavastein. Mose- og lavmatten består av levende planter og er derfor et dynamisk produkt. Artsblandingens utrykk og sammensetning varierer mellom årstidene basert på vær og klima. Plantesortene i matten vokser også vilt i Norge.  Vegetasjonen har et velutviklet rotsystem og som sikrer overlevelse på utsatte steder. Produktet har også en frøbank for tilpasning og optimalisering til lokale forhold. Frøbanken øker muligheten for reetablering om mattene skulle bli skadet ved tråkk eller lignende.

Les mer om dette prosjektet på Bygg.no.

Ullern flerbrukshall, mai 2020.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien