Med fokus på detaljer – Ensjøhøyden

420 m² med sedumtak på disse flotte byggene, 133 leiligheter fordelt på tre boligblokker på seks og sju etasjer.
Nok et flott prosjekt på oppdrag fra Veidekke.

I tillegg til at sedum håndterer overvann, gir slike områder med planteliv noe flott til beboerne.

Foto: Byggeindustrien/ Bygg.no