Kokosnett

Sikre skråningen din med kokosnett.

Erosjonsproblemer kan oppstå i flere forskjellige miljøer, for eksempel strender og skråninger. Med en kombinasjon av kokosnett og planter kan jordoverflaten forsterkes effektivt og effekten av erosjon begrenses.

Kokosnettet forankres i skråningen og deretter plantes med planter. Nettverket danner en effektiv erosjonsbeskyttelse, og når plantene har etablert seg, forsterker de jordmassene med sine rotsystemer. Kokosnettet er lett forankret med trespikre.

Produktfordeler

  • Nettet danner en effektiv erosjonsbeskyttelse.
  • Kan brukes i både jord og vannmiljøer.
  • Den beskytter mot rennende vann og vinderosjon i skråninger før vegetasjonen er fullstendig etablert.
  • Kokosnettet skaper et bedre mikroklima og beskytter frøsådde planter mot dehydrering i etableringsfasen.