Hvor og når kan det legges sedumtak?

Sedumtak kan legges nær sagt hvor som helst så lenge det er næringsfattig nok over tid, slik at planter som trenger mer næring ikke klarer å vokse der.

Det kan være et flatt eller skrått tak, et utspring foran et stort vindu, som pynteplen med helleganger (sedum tåler ikke å bli tråkket på), eller på store nærings og lagerbygg.

Et sedumtak krever en rotsikker membran under og et helt tett tak, for å hindre at vann trenger gjennom.
Et drenerende sjikt legges over og til slutt sedumtaket.
Et sedumtak veier ikke stort mer enn taksten, så de fleste tak vil tåle dette. Helningen på taket kan være alt fra helt flatt til ca 35 graders helning.

Sedumtak kan legges fra telen går og til det igjen blir frost.

Så lenge løv, barnåler eller annet over tid ikke dekker over sedumplantene, krever det forholdsvis lite vedlikehold. En vedlikeholdsavtale kan også avtales.
Et sedumtak krever relativt lite vedlikehold når det etter de første årene har fått rett tilsyn og stell. Vi anbefaler gjødsling de første årene for å sikre en fortsatt god vekst og blomstring de første årene og så etter behov. I lange tørke perioder, spesielt april-mai, anbefaler vi å vanne taket slik at veksten kommer raskere i gang.

Tilsyns besøk inngår for tak som monteres av Blomstertak/ Veg Tech.

En avslutning/kant trengs også for å sikre drenering og at sedumattene holdes på plass. Her er det mange muligheter. Vi leverer kantlister i et stort antall materialer som feks eik eller stål.

Sedumtak er estetisk og miljøvennlig! Ta kontakt her for et godt tilbud!