Grus og gressarmerings matter

Pelleplate – bakke og gressarmering

Pelleplaten er et populært og praktisk produkt i HDPE-plast som benyttes som gress- eller grus/singelarmering i ulike sammenhenger. Den er drenerende og kjørbar for bil og lastebil.

Underlaget forberedes som ved steinsetting, etter forventet belastning. Platen legges deretter enkelt og raskt på plass og kobles enkelt i sammen. Den kappes etter behov og fylles så med singel eller med jord som såes med gressfrø. Pelleplate Standard tåler en belastning på 150 tonn/m² og fordeler belastningen fra et kjøretøy som kjører på flaten slik at komprimering av underlaget unngås. Pelleplaten benyttes også der man ønsker kjørbare flater med høy infiltrasjonskapasitet. Den har god gjennomtrengelighet for regnvann som innfiltreres i bakken i stedet for at vannet ledes bort og belaster avløpsnettet. Pelleplaten passer utmerket til grusarmering der man ønsker å gjøre flaten framkommelig for barnevogner, rullestoler og rullatorer. Legger en kraftig veiduk under, sikrer en at ugress vanskelig kan gro opp i matten hvis en f.eks fyller den med rundslipt elvegrus.

Bruksområder:

- Gruslagte gangpartier eller rundt trær  parkeringsområder eller foran garasjen

- Armering av gang og kjøreveier

- Hindre grus i å renne nedover i skråninger

- Støydemping ved skinnegående trafikk

- Midlertidig anlegg ved konserter og arrangementer for å spare gressplen for stor slitasje

- Beskyttelse av bakken

Pelleplate

Pelleplate - ulike høyder – samme kvalitet Ontop 2,5 cm og Standard 5 cm