Grønne takhager

En vakker og funksjonell takhage krever sikker oppbygning med rotbeskyttelse og riktig drenering, samt en gjennomtenkt planteplan som varer.

En takhage bidrar til rekreasjon, biologisk mangfold og naturlig overvannshåndtering. Det er viktig å planlegge tidlig når man ønsker å etablere en takhage. Byggeprosjektet må ta hensyn til dette, og vi kommer gjerne tidlig inn i prosjektene for å bistå slik at de rette valgene tas. Noen planter trenger mer jord, mindre jord, mer sol, mindre sol eller lune områder.
Vi har et stort sortiment av prefabrikerte plantemateriale, som tørketålig eng-, sedum- og staudematter. Pluggplanter er også et godt valg. Takhagen kan være fiks ferdig fra dag 1!