En del av Veg Tech AB – Grønne løsninger som varer

Grønne tak gir mange fordeler

Grønne tak er tak som er dekket av vegetasjon. Fordelene med ekstensive grønne tak, som for eksempel sedumtak, eller tak med sedum, gress og mose, er mange.

Grønne tak for overvannshåndtering

Klimaendringene i form av ekstremvær og økt nedbør er en utfordring, særlig i byene. Sedumtak absorberer og forbuker opptil 50-80% av den nedbøren som faller på takene. I urbane områder kan dette være med å redusere flomproblemer.

Grønne tak virker energisparende året rundt

Sedumtak er isolerende både mot varme og kulde. Dette fører til et redusert kjølebehov om sommeren, samtidig som isolasjonsegenskapene kan begrense oppvarmingsbehovet om vinteren. Tak med vegetasjon virker også støydempende.

Grønne tak har også en positiv effekt på såkalte varmeøyer, og kan være med på å motvirke økt temperaturstigning i byene.

Grønne tak forlenger takets levetid

Vegetasjonen beskytter takmembranen mot UV-strålenes nedbrytende effekt, og kan faktisk doble takets levetid!

Og selvfølgelig så bidrar det til en vakker visuell og arkitektonisk variasjon.