Gjenskape naturen på taket med insektshotell

Svein og Line på inspirasjonstur i naturreservat ???
Vi i Blomstertak gjør verden litt grønnere og skaper muligheter for biologisk mangfold i egne «hotell» på tak.
Ved å bruke materialer og stedsegne arter fra nærmiljøet kan vi lage små habitat for et myldrende liv av insekter.
Forrige uke var vi på besøk hos med-eier Veg Tech i Sverige og på avreisedagen dumpet vi borti en veldig inspirerende skog Kronan Naturreservat.
Se vår lille film om det her: