Ferdig blomstereng for mark

Lyst til å høre humla suse og nyte synet av sommerfugler som leker på en blomstereng, istedet for en grønn, flat gressplen?
 
Lag en vakker blomstereng fra dag en med ferdige engmatter!
Våre engmatter gir en rik og fin blomstring store deler av sesongen og har et lavt behov for skjøtsel. Arter som dyrkes i engmattene tilpasser seg lokale forhold, noe som kan føre til at noen arter etablerer seg bedre eller raskere enn andre. 
Engvegetasjonen som både er arts- og fargerik tiltrekker seg også et variert dyre- og insektliv. 
Vegetasjonen i mattene er fullt utviklet ved levering og etableres raskt på sin nye plass.
 
Engmattene kan legges både på flat mark og i skråninger. I bratte skråninger må engmattene forankres til bakken med trespikere. 
Engmattene motvirker erosjon av underlaget og fremmer biologisk mangfold.
 
 

Vi har flere typer eng

  • Tørketålig eng - tørr til frisk mark - kan også monteres på tak
  • Nordisk eng - passer til mange områder
  • Fukteng - fuktsone og infiltrasjonsoverflater
  • Salttålig eng - tørr mark, veiområder og overflater nære havet.
Underlaget
 
For best resultat bør jordlaget være fritt for flerårig rot-ugress, for eksempel
tistel eller kvekeJorden det monteres på skal ikke være for næringsrik. Best resultat får en på næringsfattige jordtyper som f.eks. sandholdig jord. Næringsrike eller leirholdige jordtyper kan forbedres ved å blande inn grov torv/bark eller finknuste steinmasser. Hvis underlaget er hardt eller tørt, må det øvre laget freses opp og gjennomvannes. Underlaget må være jevnt så mattene for god jordkontakt med utlegging.
 
Skjøtsel
 
For å opprettholde floraen og favorisere den foran gress og ugress, skal engen slås hvert år. Bruk skjærende redskap, for eksempel slåmaskin, ljå, eller hekksaks. Bruk aldri trimmer med nylonledning da dette kan rive og skade urtene. La det stå igjen 60-80 mm med stubb.
Engen klippes i begynnelsen av august når de fleste urter har blomstret ferdig. Alt høy må fjernes, etter en uke, ellers får du på lang sikt uønsket tilførsel av næring som fremmer gress i stedet for blomster. Det klippede gresset vil gjødsle jorden når det visner, og engoverflaten vil gradvis gå over til et rent gressområde. 

Hvis vegetasjon viser svak vekst, kan en lett gjødsel utføres med for eksempel langtidsvirkende gjødsel.

Produktdata

Mål: 1 × 0,8 meter
Høyde: ca 30-40 mm
Leveranse: ca 20 st/pall
Vekt: 800 kg/pall
Stamme: Kokosnett