EPD – for bærekraftig konstruksjon

En EPD (Environmental Product Declaration) er et viktig verktøy for bærekraftig konstruksjon/bygging som stadig blir mer etterspurt. Det inneholder objektiv og transparent informasjon om et byggeprodukts miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen.

Nå finnes det EPD for våre sedumtak!

Via vår medeier Veg Tech er vi stolte over å kunne tilby våre kunder verifiserte EPD`er for våre populære sedumtak. Dokumentet er et kortfattet, tredjeparts verifisert og registrert dokument som bedre reflekterer byggets faktiske miljøpåvirkning enn generiske verdier.

Flere kriterier for valg av det beste produktet

EPD inneholder viktig informasjon om miljøpåvirkningen under et byggeprodukts produksjon, bruk og sluttfase. Men siden miljøgevinsten i form av økosystemtjenester som grønne tak bidrar med ikke kvantifiseres i en EPD bør dette tas i betraktning ved valg av konstruksjon.

For å finne ut hvilket produkt som til syvende og sist er best egnet, er det også viktig å vurdere funksjonskrav, tekniske egenskaper og kvalitet over tid.

Et solid grunnlag for fortsatt utvikling

EPD`er for Veg Tech Sedumtak er utviklet med høye krav og bærekraft i fokus. I tillegg til å bidra til våre kunders grunnlag for bærekraftig bygging, danner den gjennomførte livssyklusanalysen et solid grunnlag for vårt videre utviklingsarbeid for å redusere vårt CO2-avtrykk.

Enviromental Product Declaration Sedumtak

EPD`er knyttet til følgende strukturer er registrert hos EPD International:

Veg Tech Sedumtak 0-2 (S-P-060609)
Veg Tech Sedumtak 1-27 (S-P-06070)

Vi fortsetter vårt bærekraftsarbeid og kan nå tilby verifiserte EPD`er for våre populære sedumtak.

Fakta om EPD:

  • Rapporterer resultatene av en LCA (Life-Cycle Assessment)
  • Basert på produktspesifikke beregningsregler i en PCR (Product Category Rules)
  • Følger veldefinerte internasjonale standarder
  • Rapportert i et komprimert forhåndsdefinert format
  • Gjennomgått og godkjent av en uavhengig tredjepart
  • Produsert og publisert innenfor rammen av en programoperatør
  • Vanligvis gyldig i fem år