Clarion The Hub

Det skjer mye med den “femte fasaden”. Et tak er ikke lenger bare et tak. Det kommer stadig nye løsninger som muliggjør en kombinasjon av oppholdsarealer og natur på takene. Likevel er krav om overvannshåndtering den viktigste grunnen til at det monteres grønne tak i dag.

I 2016 mottok Blomstertak AS en noe uvanlig forespørsel om grønne tak til et prosjekt midt i Oslo sentrum: “The Hub”. Hovedutfordringen var at alt overvann måtte fordrøyes på taket. Det fantes ikke grøntarealer på bakken som kunne fordrøye vann.

Dette er et av våre mest spennende og unike prosjekt. Les mer om prosjektet under.

https://www.blomstertak.no/hotel-clarion-the-hub/

http://www.bygg.no/article/1386488

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/clarion-hotel-the-hub/

 

Foto: Glasopor AS