Sedum på mark

2 innlegg

Sedummatter kan legges i skråninger eller i trafikkmiljø. Riktig underlag er viktig, samt kjennskap til riktig skjøtsel.