Grønne tak

19 innlegg

Den femte fasaden – Taket

Klimaendringene gjør at været blir våtere, og overvann er en reell utfordring.

Vi i Blomstertak leverer løsninger av god kvalitet, slik at ditt grønne tak blir til nytte og glede – både visuelt og praktisk.

I byene hvor man bygger tettere og mer og mer vann skal ned i de samme rørene, overbelastes rørsystemet.
Da kan grønne tak være løsningen.

«Den femte fasaden» – taket – er ikke lenge bare et tak, men en fantastisk mulighet for å fordrøye og forsinke vann.
Dette er et viktig klimatiltak, og noe man må ta med i betraktningen når man bygger nytt.
Eldre bygninger kan også få klimatilpassede tak.

Ved å skape et vakkert uterom, lager du en oase som er helsebringende, støyreduserende og som binder svevestøv og CO².
Dette gir livskvalitet for beboere og leveområder for fugler og insekter.