Eng

4 innlegg

Eng for tak gir et mer viltvoksende preg enn sedum.
Til disse naturtakene leverer vi prekultiverte matter med eng.
Disse inneholder et 20-talls arter av gress, blomster og sedum. Det gir et rikt biologisk mangfold og leveområder for fugler og insekter. Ta eng opp på taket eller legg på bakke.