BREEAM

2 innlegg

Et BREEAM – NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. BREEAM sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning. Blomstertak har levert flere løsninger til BREEAM prosjekter.