Biokull

3 innlegg

Biokull er trekull produsert ved pyrolyse av biomasse. Vi benytter biokull i våre sedummatter. Dette minsker dette CO2 utslipp og gir deg mindre skjøtselskostnader da sedummattene får økt jordforbedring og mindre næringslekkasje.