Britannia Hotel

924 kvm med sedumtak fra Blomstertak ligger på dette flotte Trondheims hotellet.
Vi takker HENT AS for oppdraget!

«Om ikke helt som Fugl Phoenix av asken, så har Britannia Hotel i Trondheim etter nesten tre års totalrenovering, gjenoppstått i en kombinasjon av gammel storhet og moderne byggeteknikk som gjør det til et av de ypperste hotellbygg i Norge.»
Les mer om dette her: Bygg.no.
Forside foto: Byggeindustrien