BREEAM

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon. Verktøyet er utviklet av Grønn Byggallianse i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge for å øke miljøstandarden i norske bygg.

Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.

BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Blomstertak sine produkter øker dine poeng i en BREEAM-sertifisering av bygget. Vi har sedummatter både fra egen produksjon i Østfold og fra Veg Tech AB, vårt svenske morselskap. Vi har også et stort utvalg av engmatter, staudematter, pluggplanter, og en rekke vegetasjonsløsninger for vannmiljø. Vi imøtekommer også krav om stedsegne arter.

Vi har levert produkter til flere BREEAM sertifiserte prosjekter i Oslo:

  • På Clarion Hotel the HUB løste vi kravet om overvannshåndtering på egen tomt med unike og kreative løsninger.
  • Fyrstikkallèen 1
  • Grenseveien 80
  • Juridisk fakultet
  • Bispevika B2
  • Storgården barnehage
  • Teglverket barnehage

Les mer om miljøsertifiseringen her: Byggalliansen/sertifisering/breeam

The Hub – Oslo Sentrum