La engen flytte opp på taket!

Få blomstereng på taket!
Prekultiverte matter med tørketålig eng gir et frodig og vakkert naturtak. I tillegg er det en fantastisk mulighet for å håndtere overvannet på egen tomt.

blomsterteng på taketDisse tørketålige engmattene inneholder et 20-talls arter av gress, blomster og sedum. Det gir et rikt biologisk mangfold og leveområder for fugler og insekter.

  • Fordelene med et slikt tak, i tillegg til håndtering av vann, er :
  • Den korte etableringsfasen – få et umiddelbart flott resultat.
  • Det høye artsmangfoldet tiltrekker seg dyr og insekter og skaper levesteder for disse. For våre pollinatorer er dette veldig viktig.
  • Lite skjøtselsbehov:
    Engmattene består av vekster med små krav til næring. Systemet har derimot en begrenset reserve i oppbyggningen, så gjødsling anbefales ved behov, ca hvert 3dje år i perioden april – juli. Ingen klipping nødvendig, men man kan velge å klippe/slå de tørre blomstene som står igjen høst og vinter hvis det er til sjenanse.
Vi har brukt denne typen matter i flere prosjekter hvor det har vært krav om håndtering av vann på egen tomt. Les om The Hub her.