Biotoptak

Våre biotoptak gir deg varige løsninger for biologisk mangfold

Etter hvert som byene vokser, krymper mange habitater for flora og fauna. Mange dyr og planter som normalt hører til i grønne områder finner det vanskelig å finne bolig, mat og ly.

Med et biotoptak kan du bygge habitater som ligner på originalen. Vårt brede utvalg av pluggplanter gir deg det biotoptaket du vil bygge. For å skape de riktige miljøene og forholdene, kan du supplere med steinvarder, dødt treverk og insekthoteller.

En høyere plantesammensetning gjør det mulig for flere arter å etablere seg og overleve tørre perioder.

Produktfordeler

  • Fremmer biologisk mangfold
  • Gir rekreasjon for beboerne
  • Overflaten kan fritt dannes i henhold til forholdene på taket
  • Redusert avrenning med 50-60%
  • Valg av egne arter
  • Velprøvde, lette produkter

 

 

Biotoptak oppbygning

Anbefalt takhelning 0-5°

1. Urtepluggplanter
2. Takjord
3. Grodan PP 100/40
4. ND 220
5. Rotbeskyttelse 80

Tilvalg: Død ved, Steiner, Insektshotell