En del av Veg Tech AB – Grønne løsninger som varer

Biotoptak

Våre biotoptak gir deg varige løsninger for biologisk mangfold

Etter hvert som byene vokser, krymper mange habitater for flora og fauna. Mange dyr og planter som normalt hører til i grønne områder finner det vanskelig å finne bolig, mat og ly.

Med et biotoptak kan du bygge habitater som ligner på originalen. Vårt brede utvalg av pluggplanter gir deg det biotoptaket du vil bygge. For å skape de riktige miljøene og forholdene, kan du supplere med steinvarder, dødt treverk og insekthoteller.

En høyere plantesammensetning gjør det mulig for flere arter å etablere seg og overleve tørre perioder.

Produktfordeler

  • Fremmer biologisk mangfold
  • Gir rekreasjon for beboerne
  • Overflaten kan fritt dannes i henhold til forholdene på taket
  • Redusert avrenning med 50-60%
  • Valg av egne arter
  • Velprøvde, lette produkter

 

 

Biotoptak oppbygning

Anbefalt takhelning 0-5°

1. Urtepluggplanter
2. Takjord
3. Grodan PP 100/40
4. ND 220
5. Rotbeskyttelse 80

Tilvalg: Død ved, Steiner, Insektshotell