Biokull i våre sedum- og engmatter

Visste du at Blomstertak AS er det eneste firmaet som produserer og leverer sedum- og engmatter iblandet ladet biokull?

Som den mest innovative produsenten og leverandøren av sedum- og engmatter forsker vi hele tiden på hva som kan gjøres bedre.

Dette for å kunne tilby de beste og mest bærekraftige løsningene i markedet.

Et viktig ledd i dette er at alle våre sedum- og engmatter nå tilsettes ladet Biokull i vekstsubstratet!

Biokull er et organisk stoff dannet ved pyrolyse av organiske rester i en nøye kontrollert produksjonsprosess.

Biokullet lades deretter med næringstoffer og blir et klimapositivt jordforbedringsmiddel.

Ved å tilsette Biokull i vekstsubstratet til våre sedum- og engmatter har vi oppnådd følgende:

  • Forbedret vannlagring (mer tørketålig og tilpasningsdyktig)
  • Økt mineral- og næringsinnhold
  • Mindre næringslekkasje
  • Bedre levevilkår for mikroorganismer
  • Aktiv karbonlagring (Reduserer det totale CO² avtrykket)
  • Et klimasmart produkt

Bergknapp arter:
Sedummattenes blomstring og utseende kommer til å variere basert på ytre påvirkning som klima, vind og nedbør.

LAST NED

Produktdatablad Sedummatte med biokull