Biokull – et klimasmart produkt

Ønsker du å bidra til at klimaendringene bremses?

Vi i Blomstertak og Veg Tech jobber stadig med nye løsninger og forbedringer for å fremme det grønne skiftet.
Vi gleder oss over at det finnes nye måter å komme nærme en av våre grunnverdier; respekt for miljøet og de kommende generasjonene.
Vi jobber for holdbare løsninger i hva vi gjør og hvordan vi gjør det.

Vi er enda noen skritt nærmere med biokull i sortimentet!