Våre sedumtak

 • Sedumtak gir et bedre miljø, både for naturen og innemiljøet.

 • Et sedumtak på huset, garasjen eller et næringsbygg veier ikke mer enn takstein.

 • Sedumtak er energisparende vinter og sommer, samt støydempende. Sedum vil beskytte taket mot påkjenningene fra vårt harde klima.

 • Lite vedlikehold. Så lenge løv, barnåler eller annet over tid ikke dekker over sedumplantene, krever det forholdsvis lite vedlikehold. Hvis ugress etablerer seg, må dette lukes bort. Husk vanning i tørre perioder. Les mer om stell her: Skjøtsel.

 • Estetisk. Sedumtaket vil endre farge og form gjennom året, og gi en variasjon i alt fra et grønt teppe til blomster i sterke farger en ellers vanskelig kan oppnå.

 • Overvannshåndtering. Klimaendringene gjør at været blir våtere, og overvann er en reell utfordring. Spesielt i byene hvor man bygger tettere og mer og mer vann skal ned i de samme rørene. Dette overbelaster rørsystemet.
  Vi har etablerte og velfungerende systemer. Kompetansen er på plass slik at dine utfordringer blir ivaretatt på best mulig måte.

  Vi har et stort sortiment slik at vi kan levere alt du trenger


  Blomstertak AS er et heleid datterselskap av Veg Tech AB og er deres norske avdeling. De igjen er eid av børsnoterte Nordic Waterproofing.