Villgressfrø for fjellområder

Naturen i fjellet er vakker, men sensitivt.
Kjøligere, mer ekstremt vær kan begrense plantevekst, og f.eks lav, kan kan ta århundrer å gro. Det er viktig å ta hensyn til disse miljøene når vi forstyrrer de. Særlig nå når vi har kontinuerlig vekst av hyttebygging.
Å benytte villgressfrø fra Norge, er en enkel, effektiv og økonomisk måte å begynne re-vegetasjonen i byggeområder.
Dette gjelder også prosjekter som veier, vedhogst og kraftlinjer.

Det er viktig å gjenskape naturen etter inngrep i den. Vi tilbyr nå Norsk villgressfrø i nettbutikken. Disse frøene er produsert av NIBIO med lokale variasjoner av gress.
De er perfekte for å vokse i det høye norske fjellområdet, opp mot 800 moh, og skaper grunnlaget for et blomstrende og rikt biologisk mangfold.
Ta naturen tilbake til prosjektet ditt!