Vedlikehold av sedumtak

Vi bidrar med hjelp til å få i gang tak som av ulike årsaker strever med å blomstre slik de skal.

Et sedumtak krever relativt lite vedlikehold.
Vi anbefaler gjødsling på vårparten de to-tre første årene for å gi sedumtaket en god start på livet.
Deretter etter behov.
Vi anbefaler at taket vannmettes i forbindelse med gjødsling og inn i tørkeperioder.
Vi tilbyr tilsyn etter avtale hvis Blomstertak har stått for monteringen.