Våre produkter

Tak, bekk/hage- og vannplanter

 • Sedum matter (links to further down the page)
 • Sedum-urt-gressmatte
 • Staudematter
 • Engmatter
 • Urtepluggplanter
 • Biotoptak
 • Frø
 • Vill jordbær
 • Flytende våtmark
 • Urtepluggplanter
 • Strandmatter
 • Strandruller
 • Maksipluggplanter
 • Fukt engmatte
 • Regnbed planter

 

Grønne løsninger

 • Vaier systemer (Oppbinding for planter, Blomstervaier)
 • Drenering og armering (Gress og grusarmering)
 • Kantlister
 • Kokosprodukter
 • Forankringsfester i tre
 • Bjørkenever

 

Hele Vegtech sin katalog