Vannmiljø

Vegetasjon for vannmiljø

Bruksområder

Pil  Erosjonsbeskyttelse for å skjerme utsatte strandpartier fra bølgepåvirkning og strømmende vann
DOT  Vannrensing, for eksempel i overrislingsflater og etterpoleringsdammer
Pil  Skape biologisk balanse i ulike type dammer
Pil  For å minske risiko for algevekst
Pil  Prydvegetasjon i hage- og parkdammer

Blomstertak tilbyr flere smarte produkter for etablering i ulike vannmiljøer.
Vi har vannliljer, strandmatter, strandruller og flyteøyer for å nevne noe.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere løsninger og behov!

Strandmatter | Ferdigstrand i løpemeter

En strandmatte er en prefabrikert vekstmatte med forskjellige blandinger av strand- og vannvegetasjon. Vegetasjonen blir dyrket i en sterk matte sammenvevd av kokosfiber, og vokser direkte i kokosen slik at den ikke inneholder jord. Da unngår man løs jord som kan tilføre uønsket næring til vannet.
Strandmatten kan etableres i miljøer utsatt for bølger eller rennende vann.

Strandmattene produseres både med ulike planter og i forskjellige størrelser.
Plantevalget er satt sammen med tanke på hvilken funksjon strandmatten skal ha, for eksempel å gi god erosjonsbeskyttelse, en vannrensende effekt eller en spesielt flott blomstring. De største mattene passer ofte i større dammer, de mindre modellene passer bedre til for eksempel pryddammer.

 

Strandruller | Raskt etablerende

Plantene i en strandrull er kultivert i en tett sammenvevd rull av kokosfiber. Vekstene er ulike blandinger vannvegetasjon, klare til etablering i forskjellige typer vannmiljø.

Ved levering er vegetasjonen i god vekst og rotsystemet veletablert i kokosrullen.
De vel etablerte vekstene gjør, sammen med den sterke, armerte kokosrullen, at strandrullen kan etableres selv i miljøer utsatt for bølger eller rennende vann.
Strandrullene inneholder ikke jord.
Vegetasjonen vokser i kokosfiberen, og man unngår løs jord som kan tilføre unødvendig næring til vannet.
Formatet gjør at strandrullen kan være lettere å plassere enn strandmatter, spesielt langs bratte strender. Det er også vanlig å kombinere strandmatter med strandruller der stranden er sterkt påvirket av bølgeerosjon.

Strandrull er også populær som kantvegetasjon i park- og hagedammer.

Erosjonsbeskyttelse

 

Fuktengmatte

Ferdigdyrkede fuktengmatter egner seg for eksempel til infiltrasjonsflater og overrislingsflater, samt i grøftebunner og fuktsoner rundt dammer.

Feste

Mattene og rullene festes med forankringsfester i tre. Disse tres gjennom mattenes kokosarmering og slås ned i bakken med slegge.