En del av Veg Tech AB – Grønne løsninger som varer

Vegetasjon for vannmiljø

Våre produkter for vannmiljø gir deg varige løsninger av høy kvalitet.

Blomstertak tilbyr flere smarte produkter for etablering i ulike vannmiljøer og regnbed.
Vi har pluggplanter, fuktengmatter, vannliljer, strandmatter, strandruller og flyteøyer.

Bruksområder for produkter i vannmiljø

Pil  Erosjonsbeskyttelse for å skjerme utsatte strandpartier fra bølgepåvirkning og strømmende vann
Pil Naturlig rensing av forurenset vann
Pil  Skaper biologisk balanse i ulike type dammer
Pil  Minsker risiko for algevekst
Pil  Prydvegetasjon i hage- og parkdammer