En del av Veg Tech AB – Grønne løsninger som varer

Vegetasjon for vannmiljø

Vegetasjon for vannmiljø

Blomstertak tilbyr flere smarte produkter for etablering i ulike vannmiljøer.
Vi har vannliljer, strandmatter, strandruller og flyteøyer for å nevne noe.

Bruksområder for produkter i vannmiljø

Pil  Erosjonsbeskyttelse for å skjerme utsatte strandpartier fra bølgepåvirkning og strømmende vann
Pil Naturlig rensing av forurenset vann
Pil  Skaper biologisk balanse i ulike type dammer
Pil  Minsker risiko for algevekst
Pil  Prydvegetasjon i hage- og parkdammerStrandmatter

En strandmatte er en prefabrikert vekstmatte med forskjellige blandinger av strand- og vannvegetasjon.
Vegetasjonen blir dyrket i sammenvevd kokosfiber. Mattene inneholder derfor ikke jord.
Da unngår man uønsket tilføring av næring i vannet.
Strandmatten kan etableres i rennende vann eller i miljøer utsatt for bølger.

Strandmattene produseres både med ulike planter og i forskjellige størrelser.
Plantevalget er satt sammen med tanke på hvilken funksjon strandmatten skal ha, for eksempel å gi god erosjonsbeskyttelse, en vannrensende effekt eller en spesielt flott blomstring. De største mattene passer ofte i større dammer, de mindre modellene passer bedre til for eksempel pryddammer.

Strandruller

Plantene i en strandrull er kultivert i en tett sammenvevd rull av kokosfiber. Vekstene er ulike blandinger vannvegetasjon, klare til etablering i forskjellige typer vannmiljø.

Ved levering er vegetasjonen i god vekst og rotsystemet veletablert i kokosrullen.
De veletablerte vekstene gjør at strandrullen kan etableres selv i miljøer utsatt for bølger eller rennende vann.

Vegetasjonen blir dyrket i sammenvevd kokosfiber. Rullene inneholder derfor ikke jord.
Da unngår man uønsket tilføring av næring i vannet.
Formatet gjør at strandrullen kan være lettere å plassere enn strandmatter, spesielt langs bratte strender. Det er også vanlig å kombinere strandmatter med strandruller der stranden er sterkt påvirket av bølgeerosjon.

Strandrull er også populær som kantvegetasjon i park- og hagedammer.

Erosjonsbeskyttelse

 

Fuktengmatte

Ferdigdyrkede fuktengmatter egner seg for eksempel til infiltrasjonsflater og overrislingsflater, samt i grøftebunner og fuktsoner rundt dammer.

Festemidler

Mattene og rullene festes med forankringsfester i tre. Disse tres gjennom mattenes kokosarmering og slås ned i bakken med slegge.

Flytende øyer

Vi leverer også flytende øyer av forskjellige størrelser. Disse hjelper til med å holde vannet klart og friskt, og gir samtidig et levende miljø for et  biologisk mangfold.

Vi har flytende øyer til stillestående vann og til røff sjø.
Ta kontakt for mer informasjon og hjelp til ditt prosjekt!

 

 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere løsninger og behov!