En del av Veg Tech AB – Grønne løsninger som varer

Tørreng for tak

La engen flytte opp på taket!

Veg Techs tørreng for tak forsinker og absorberer regnvann, og dermed tilrettelegger for byens overvannshåndtering. Engmattene dyrkes i Småland og inneholder ca 20 holdbare arter med forskjellige sedumvarianter, urter og gress. Veg Techs system og konstruksjon oppfyller høye krav til sikker drenering og lang levetid.

Avhengig av sesong og geografisk plassering, vil utseendet og egenskapene til engtaket variere og tilpasse seg de lokale forholdene på stedet. Det fremmer biologisk mangfold og bidrar til et hyggelig miljø!

Produktfordeler

  • Rask etablering
  • Lokal overvannshåndtering
  • Vannmagasinering
  • Moderat skjøtselsbehov
  • Et rikt biologisk mangfold
  • Frodig tak dagen etter at montering er avsluttet
  • Lang sesong for montering
  • Gir høyere resultater i miljøsertifiseringer som BREEAM

UPPBYGGNING

Tørreng for tak 0-5°

Anbefalt takhelning 0-5°

Vekt vannmettet: 130-190 kg/m²
Vannfordrøyningskapasitet: 65-100 l/m²
Bygghøyde: 120-150 mm

1. Tørrengsmatte – 30 mm
2. Takjord - minst 40 mm
3. Grodan TT 100/40 – 40 mm
4. ND 220 – 12,5 mm
5. Rotsperre 80 – 0,8 mm

Tørreng for tak 5-14°

Anbefalt takhelning 5-14°

Vekt vannmettet: 130-190 kg/m²
Vannfordrøyningskapasitet: 65-100 l/m²
Bygghøyde: 110-140 mm

1. Tørrengsmatte – 30 mm
2. Takjord - minst 40 mm
3. Grodan TT 100/40 – 40 mm
4.  Rotsperre 80 – 0,8 mm

Artenes blomstring og utseende kommer til å variere basert på ytre påvirkning som klima, vind og nedbør.

LAST NED

BIM / CAD

Tørreng Katalog

Produktdatablad Tørreng

Tørrengstak Skjøtsel med protokoll

Montering Tørreng Tak

Grodan Produktblad

Produktdatablad ND220

Inspirasjon