Sedumtak

Vi leverer kunnskap og kvalitet!

Sedummattene Blomstertak leverer er fra medeier og leverandør Veg Tech.  Nordens største produsent med 30 års erfaring i nordisk klima.
Mattene er robuste og av god kvalitet. De er krympefrie og langstidsstabile.
Alle våre sedummatter har hatt minst en overvintring slik at det finnes en frø-bank i mattene. Dette bidrar til ekstra robuste matter som er klimatilpasset et nordisk vinterklima.

Vi har flere forskjellige sedummatter, så hør med oss hvilken matte som kan passe for ditt prosjekt!
Vår mest populære matte er Veg Techs mose-sedummatte. Vegatasjonen består av tørke tolerante moser og 7 forskjellige sedum / bergknapp arter fordelt på 12 sorter.
Matten holdes sammen av en sterk fiberduk med et integrert, tredimensjonalt armeringsnett.

Vi har også matter uten sibir- og gravbergknapp – «Oslo miks» for kommuner med åpen grunnlendt kalkmark.

Vi bidrar også med hjelp til tak som av ulike årsaker strever med å blomstre slik de skal.

Sedumtak lagt på Rommen Skole i 2009.Taket er lagt av vår samarbeidspartner og medeier Veg Tech

 

Sedum er perfekt til bruk på tak, der forholdene ofte er tørre og varme.
Et sedumtak krever relativt lite vedlikehold når det etter de første årene har fått rett tilsyn og stell. Vi anbefaler gjødsling de første årene for å sikre en fortsatt god vekst og blomstring de første årene og så etter behov. I lange tørke perioder, spesielt april-mai, anbefaler vi å vanne taket slik at veksten kommer raskere i gang. Tilsyns besøk inngår for tak som monteres av Blomstertak/ Veg Tech.

Et grønt miljø skaper liv og trivsel, og harde overflater blir en grønn oase. Det er vannabsorberende, og et fargerikt alternativ til andre typer tak.


Minimal vekt og byggehøyde 

Veg Techs takvegetasjonssystem er basert på en blanding av lettstelte og tørkesterke sedum- og mosearter som gir oppbygging med minimal byggehøyde og vekt.
Veg Techs sedumtak veier bare ca 50 kg/m² når det er vannmettet.

Bygge hus, bygg eller hytte med sedumtak? Du er velkommen til å kontakte oss.

Kvalitet med Veg Techs sedumtak!

svenska växter Nordisk produksjon

Vindsäkrad Vindsikker oppbygning

Brandgodkänt Branngodkjent i henhold til Broof(t2)

Erosionsskyddat skikt Erosjonsbeskyttet vekstsjikt

Erosionsskyddat skikt Egne erfarne montører

 

Oppbygning

 

takvegetasjonssystem

Flate tak
Takflater med lite fall.
1. 30 mm Xeroflor Mose-Sedum
2. 25 mm Nophadrain 5+1
3. Tettesjikt

Nophadrain 5+1 har en drenerende og vannmagasinerende funksjon. Legges med den svarte filtsiden opp.

Vannlagringsevne: ca 18-20 liter/m².
Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.


takvegetasjonssystem

Skråtak
Takflater med fall.
1. 30 mm Xeroflor Mose-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. Tettesjikt

VT-filt har en vannmagasinerende funksjon. Produseres av gjenbrukte tekstilfibre. For bestilling av filt klikk her!

Vannlagringsevne ca 20-22 l/m² avhengig av takhelning. Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.


takvegetasjonssystem

Flate og skråtak – Ekstra drenering
Takflater med fall 0-27°
1. 30 mm Xeroflor Mose-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. 15 mm XD
4. Tettesjikt

XD er oppbygd av et løkkenett av polyamid og har en drenerende funksjon. Kombineres med VT-filt og benyttes f.eks. ved sluk, vannrenner og lange takflater.

Vannlagringsevne 20 l/m² avhengig av takhelning. Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.

Følg oss på Instagram @blomstertak for inspirasjon!