Sedumtak, hva er det?

Er sedumtak nytt for deg? Les dette:

Sedum er en plantefamilie som er utbredt i Norge. Den vokser gjerne der det er tørt og krever ikke stort av jordsmonnet. Blomstertak leverer sedum av god kvalitet til tak og terreng.

Sedumtak på hytte i Hemsedal

Sedum blir ofte omtalt som bergknapp, som er det norske familienavnet på plantene. Sedum er perfekt til bruk på tak, der forholdene ofte er tørre og varme.
Et sedumtak krever lite vedlikehold. Det er vannabsorberende, og et fargerikt alternativ til andre typer tak.

Det er mange fordeler med et sedumtak.
Det isolerer både mot kulde og varme, det beskytter takmembranen mot UV-stråler og det er lyddempende og støvbindende. I tillegg er det de økologiske aspektene som at det absorberer nedbør, sikrer biologisk mangfold, varmeøy-effekten og de bidrar til renere luft.
På sommertid holder taket temperaturen nede i de underliggende rommene.
Grønne tak er en viktig del av LEED, BREAM og andre miljøvennlige byggeplaner.

Montering og vedlikehold.
Alt som trengs før montering av et sedumtak er en vanntett takmembran og et tak med en bærekraft på 50kg/m² + snølast.
På skyggefulle områder vil gress og andre arter kunne overta etter tid hvis det ikke er tørt nok. Under trær og takoverbygg vil det som regel bli for tørt til at plantene overlever. I de områdene leverer vi ofte rund elvesten som dekor.
Sedum på bakken er mer utsatt for ugress, men vi har mange kunder som velger å legge dette feks i skråninger. Det er viktig å få en vurdering av ønsket prosjekt, og vi bistår gjerne med dette!
Vi bruker ulike materialer som underlag, avhengig av prosjektet, for å sikre både god vannlagringsevne og riktig drenering.
Lurer du på hva et sedumtak koster? For privatpersoner har vi noen priseksempler her.

Sedumartene som er i våre sedummatter får ikke aggressive røtter  og vil derfor ikke skade takmembranen. Men taket må ettersees årlig for andre vekster med kraftigere røtter.
For våre sedummatter er det ikke nødvendig med noen spesiell rotsperre på taket, men det må være det på våre tykkere andre tak-matter og biotoptak.
Sedumtaket bygger ca 5 cm i høyden, og ved blomstring blir den maksimum 10-15 cm høyt.
Etter montering er det anbefalt å gjødsle taket en gang årlig ved behov. Blomstertak leverer både gjødsel og serviceavtaler.
Erosjon av mattene er ikke noe problem takket være materialet vi benytter.
Våre sedum produkter er branngodkjent i henhold til Broof (t2)

Sedummattene kan benyttes både på flate, svakthellende og brattere tak.
Matten vokser i en struktur av fiberduk med et integrert nylonnett i systemet Xeroflor®. Strukturen er perforert med små hull for å gi et optimalt gjennomslipp av luft og slik gjøre oppbygningen mer motstandskraftig mot vindbelastning.
Matten inneholder ca 30 mm mineraljordblanding.

Følg oss på Instagram @blomstertak for masse inspirasjon!

Rommen skole