Sedummatter

Sedummattene Blomstertak leverer er enten fra medeier og leverandør Veg Tech AB  eller fra vår egen norske produksjon.
Vår norske produksjon av sedummatter er lik de mattene vi tidligere har levert fra Sverige.
Veg Tech er nordens største produsent og tilsammen har vi over 35 års erfaring.

Alle våre sedummatter har hatt minst en overvintring slik at det finnes en frø-bank i mattene.
Dette bidrar til  robuste matter som er tilpasset et nordisk klima.
Matten holdes sammen av en sterk fiberduk med et integrert, tredimensjonalt armeringsnett.
Derfor er de krympefrie og langtidsstabile.
Vi har flere forskjellige sedummatter, så hør med oss hvilken matte som kan passe for ditt prosjekt og område.
Mattene er robuste og av ekstra god kvalitet.

sedummatterVedlikehold

Alle grønne planter bør skjøtsles for å holde seg flotte. Det gjelder også for våre sedummatter.
Vi anbefaler kunder å tegne en skjøtselsavtale med Blomstertak, eller å utføre skjøtsel selv om en ønsker det.

En forutsetning for å få et flott sedumtak er at taket må være konstruert med fall. Da vil det ikke bli stående vann på noen deler av det.
Hvis det er vanndammer på taket, må disse områdene bygges opp med ekstra drenering. Sedumplantene dør når blir stående i vann.

Husk at et sedumtak er flott å se på, men ikke noe bruksområde. Vi har løsninger for å etablere gangarealer på et sedumtak om det er ønskelig.

Les mer om vedlikehold av sedummatter her.

Våre sedummatter har mange bruksområder, ikke bare tak.0
De kan plasseres i rundkjøringer, på mur og på bakke.

sedum og sedummatter i rundkjøring